Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz

Produktinformation
Artikel Artikelnr. Verbrauch Gebinde
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 040 mm 976316 1 m²/m² Paket 6,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 060 mm 976313 1 m²/m² Paket 4,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 080 mm 976312 1 m²/m² Paket 3,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 100 mm 976311 1 m²/m² Paket 2,5 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 120 mm 976314 1 m²/m² Paket 2,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 160 mm 976315 1 m²/m² Paket 1,5 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 140 mm 976317 1 m²/m² Paket 1,5 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 180 mm 976318 1 m²/m² Paket 1,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 200 mm 976319 1 m²/m² Paket 1,0 m²

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheitsdatenblatt Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz

Hierarchie

WDVS-Komponenten > Fassadendämmplatten > Polystyrol-Dämmplatten