Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz

Produktinformation
Artikel Artikelnr. Verbrauch Gebinde
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 040 mm 909508 1 m²/m² Paket 6,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 060 mm 909505 1 m²/m² Paket 4,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 080 mm 909504 1 m²/m² Paket 3,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 100 mm 909503 1 m²/m² Paket 2,5 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 120 mm 909506 1 m²/m² Paket 2,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 160 mm 909507 1 m²/m² Paket 1,5 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 140 mm 909514 1 m²/m² Paket 1,5 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 180 mm 909517 1 m²/m² Paket 1,0 m²
Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz 200 mm 909519 1 m²/m² Paket 1,0 m²

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheitsdatenblatt Alsitherm EPS 034 Quattro Stufenfalz

Hierarchie

WDVS-Komponenten > Fassadendämmplatten > Polystyrol-Dämmplatten